ЦІЛІСНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА КОД УМОВНИХ ЛИШІВ

  В.С. Василенко, А.П. Воробей (Київ, Україна) |    Скачать статью

Цілісність інформації (англ. Dataintegrity, informationintegrity) ‒ властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути модифікована неавторизованим користувачем або процесом. Інформація зберігає цілісність, якщо дотримуються встановлені правила її модифікації та видалення. Відомо, що сенсом перетворень при забезпеченні цілісності інформаційних об’єктів є така зміна початкового повідомлення (тексту, частини мовної конструкції тощо), при якій це повідомлення стає захищеним від неавторизованої модифікації цих об’єктів [1‒5]. Цілісність програмних засобів та інформації, що обробляється досягається використанням двох груп механізмів захисту ‒ без перетворення інформації та механізмів захисту з її перетворенням. До механізмів забезпечення цілісності без перетворення інформації слід віднести використання резервних копій програмних засобів та баз даних. Такий спосіб безумовно є надійним, оскільки завжди дозволяє не тільки установити факт порушення цілісності, але й поновити порушену інформацію. Правда цей спосіб не дає змоги оперативно установити наявність порушення цілісності інформації, що модифікується.