ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

  Альона Іващенко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. У теперішній час високим соціальним запитом користуються фахівці, які володіють практико-орієнтованими компетенціями, спроможні на творче перетворення дійсності, а також професійний саморозвиток і самовдосконалення. З огляду на це зростають вимоги до професійності фахівців, що,в свою чергу, підсилює увагу представників психологічної науки до проблеми професійної рефлексії. Адже однією з її важливих функцій є забезпечення розвитку в майбутнього спеціаліста усвідомленого ставлення до професійної діяльності.