ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ

  Лейла Маматова (Маріуполь, Україна) |    Скачать статью

Використання значної кількості методів управління ризиками, і більшою мірою фінансовими ризиками, припускає, розробку ризик-плану всередині фінансово-інвестиційного планування економічного зростання підприємства. У структуру управління ризиками повинно входити стратегічне планування фінансово-інвестиційного потенціалу, а так само процес фінансування нейтралізації ризиків, як основа складання ризик-плану. Фінансування заходів щодо зниження ризиків зменшує ймовірність несприятливих ситуацій або обмежує збитки у разі їх настання. Фінансування нейтралізації ризику, має на увазі пошук і мобілізацію грошових ресурсів для здійснення першочергових заходів та запобігання збитку при настанні несприятливих подій, тобто утворює фінансово-інвестиційну частину ризик-плану, що в свою чергу дозволяє віднести його до параметру формування фінансово-інвестиційного потенціалу.