ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В ІНДУСТРІЮ ТУРИЗМУ

  Людмила Дешевенко (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

В сучасних умовах сфера туризму стала досить важливим соціально-економічним явищем глобального значення, одним із провідних напрямів соціально-економічного, культурного і політичного розвитку більшості держав. Модернізація української економіки також передбачає підвищення соціально-економічної ролі сфери туризму. Як наслідок, відбувається комплексоутворення специфічної структури економіки на основі системоутворюючої ролі туризму. У цих умовах підвищення рейтингових позицій туристичної привабливості країни є одним з важливих соціально-економічних завдань розвитку, необхідною умовою забезпечення розвитку туризму та успішної інтеграції у світовий туристичний ринок.