O`RTACHA ARIFMETIK, GEOMETRIK VA HARMONIK QIYMATLARI

  N. Dilmurodov, G. Qayumova (Карши, Узбекистан) |    Скачать статью

O`rtacha qiymatlar uchun tengsizliklarning ba’zi tatbiqlarini keltiraylik. Ulardan o`quvchi va talabalarni matematik bellashuv va olimpiadalarga tayyorlash uchun foydalanish mumkin.