ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Ольга Канарова (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми та її зв’язок із науковими та практичними завданнями. В наш час стрімкий розвиток суспільства, усіх сфер діяльності людини не залишають осторонь і освітній простір. Розвиток та реформування всіх ланок освіти стає невід’ємною частиною загального розвитку суспільства. Пошук ефективних моделей сучасних дошкільних навчальних закладів стає пріоритетним напрямом пошукової роботи дослідників. Оновлення сутності навчання є визначальною складовою формування освіти в державі й передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб як особистості, так і суспільства. Більш актуальною стає проблема комплексної підготовки фахівців дошкільної освіти інтегрального рівня, здатних взяти на себе ефективне здійснення мотиваційної, орієнтовної, регулюючої, організаційної і контролюючої функції в дошкільному навчальному закладі, одним словом, управлінців. Діяльність керівника дошкільного закладу відповідає всім цим функціям, але не є достатнім володіти відповідними знаннями, вміннями та навичками.