ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

  Ольга Коваленко (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Питання всебічної автоматизації управління навчальним процесом –важливе питання сьогодення. У наш час стрімкого розвитку інформаційних технологій потоки інформації, що циркулюють у світі, - величезні і мають тенденцію до збільшення. Тому в будь якій організації виникає проблема керування даними, яке б забезпечувало найбільш ефективну роботу. Не є виключенням і вищі навчальні заклади. Для забезпечення ефективного функціонування вищих навчальних закладів України в сучасних умовах необхідно реорганізувати систему управління навчальною і самостійною роботою студентів і викладачів.