ВИКОНАВСЬКА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ: СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМКУ

  Оксана Джура (Рівне, Україна)  |    Скачать статью

Поява нових прогресивних психолого-педагогічних технологій та методик ставить перед практикуючими викладачами нові завдання. В освітній галузі це викликано ще й проявом принципово нового розуміння освіти як особистісно-орієнтованої культурної діяльності, ідеологією якої є виховання у кожної людини потреби пізнавати нове, здатності досягнення високого рівня компетентності. Ці аргументи спонукають до нового погляду на особистість учителя, а також на вимоги, які в сучасних умовах має пред'являти йому суспільство, і які вчитель повинен пред'являти собі сам. Таким чином, відбувається перехід від поняття «освіченої людини» до поняття «людини професійної культури».