ФИЗИКАЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТІ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУ

  Гулмира Габдуллина, Ж.Кенжеғазы (Алматы, Казахстан) |    Скачать статью

Білім – адамның іргетасы және мемлекет дамуының алтын арқауы. Білім беру жүйесі қоғаммен бірге дамып, қоғаммен бірге үнемі өзгеріп отырады. Қай кезеңде болса да, жалпы білімнің атқаратын қызметі¬¬ – тұлғаның танымдық дүниесін байытып, дамуын қамтамасыз етіп, ұлттық қасиетті бойға сіңірте отырып, қоғамға, мемлекетке білімді, білікті, жан – жақты дамыған маман дайындау. Заман өзгерісіне қарай ЖОО – на қойылатын талап та, ондағы оқыту және тәрбиелеу әдіс – тәсілдері де өзгеруде. Мұнда оқыту мен тәрбиелеудің тұлғалық – бағдарлық мәселелері, студент деңгейіндегі ғылыми жобаларды жасақтап, оны жүзеге асыру әдістері, студенттің жеке тұлғасын дамытуға бағытталған жаңа педагокикалық технологияларды таңдау тәсілдері, оқытудың негізгі бөлімдері және әдістері ретінде қарастырылуда.