ПІДГОТОВКА ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

  Наталія Ільчанінова (Миколаїв, Україна) |    Скачать статью

В наш час суспільство не може функціонувати без державної служби. Українці майже кожен день звертаються до державних служб. В свою чергу робота державної служби, залежить від професіоналізму державних службовців, вони повинні мати цілеспрямовану підготовку та компетенцію для вирішення справ держави. Передусім від них вимагається вміння розробляти варіанти політичних рішень, упроваджувати їх у життя, проектувати й реалізувати відповідні програми, оцінювати результати та встановлювати зворотні зв’язки з політичними організаціями, діячами та громадами. Від професійної компетентності і ділової активності кадрів, залежить ефективне вирішувати завдання державного управління. А від постійного прагнення державних службовців до самовдосконалення й службової кар’єри залежить, динамізм і результати реформ, що здійснюються в нашій державі.