31 August, 2022

XLІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ЦИФРЛАНДЫРУ

      Тогжан Ержанова, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Қазақстан) |    Download article |  Link

    "Өндірісті автоматтандыру" термині адамды жұмыстан толық немесе ішінара босату және операторға тек бақылау функциясын жүктеу үшін автоматты, сондай-ақ автоматтандырылған құрылғыларды қолдануды білдіреді. Автоматтандырылған өндіріс келесі бөліктерден тұрады: энергияны, материалдарды немесе ақпаратты алу, беру, өңдеу және, әрине, пайдалану кезіндегі бақылау.

  • Процес розроблення сучасних комп’ютерних систем у наш час є комплексною і нетривіальною активністю, зважаючи на складність названих систем, зокрема відповідних програмно-алгоритмічних складових. Окремої уваги при цьому заслуговують системи критичного призначення (СКП) – системи, до функційної безпечності (ФБ) яких висуваються підвищені вимоги; системи, збої і відмови у роботі яких можуть призвести до критичних наслідків як економічного, так і соціального характерів [1]. Поняття ФБ при цьому регламентується, зокрема, стандартом ДСТУ EN 61508-3:2019.