29–30 September, 2014

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Для України, яка впродовж своєї історії перебувала в центрі геополітичних інтересів кількох наддержав, зовнішньополітичний вибір має не тільки внутрішню, а й міжнародну вагу. Найважливішою передумовою розбудови вітчизняної правової демократичної держави в нинішній час постає проблема співвідношення політичних змін і суспільної стабільності. Як відомо, 16 вересня2014р. Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Президент України П. О. Порошенко та спікер Верховної РадиО. Турчинов назвали цей день історичним. За проект закону про ратифікацію проголосували 355 депутатів українського парламенту. [8,с.2]. Оскільки дотепер питання дослідження суспільно - політичних змін, а саме:проблем інтеграції України у світове співтовариство залишаються одними із найскладніших, то потребують більш глибокого обґрунтування.Проблеми політичних змін і суспільної динаміки вивчають, зокрема, такі вчені, як С. Ліпсет, А. Дегтярьов, В. Ільїн, М. Ільїн, І. Лиханова, М. Михальченко, В. Сергеєв та інші. Науковцями запропоновано чимало визначень поняття „політичні зміни”. Деякі вчені поняття „політичні зміни” розглядають у взаємозв’язку з іншими поняттями – „політична динаміка”, „політичний процес”, „політичний розвиток”, „суспільна динаміка” і намагаються віднайти дихотомічну пару поняттю „політична зміна”. А. Дегтярьов, наприклад, вважає, що поняття „політична система” і „політичні зміни” виражають „ідеальні типи” таких крайніх станів політичного життя, як сталість політичного порядку і його зміна, що призводить до його розпаду [1, с.84].