31 July, 2021

XXXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • СПОРТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІІЇ

      Оксана Андрущенко (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    У сучасний час спорт перетворився з відомого нам способу оздоровлення і корисного проведення дозвілля на потужний інструмент «м’якої сили» і, зокрема, іміджевої дипломатії як її невід’ємної складової. Держави активно просувають спортивну дипломатію на міжнародній арені з метою відобразити позитивний «бренд нації», посилити політичний вплив, залучити інвесторів і привернути увагу світу до своєї країни. І якщо раніше даний феномен був рідкістю, то вже в ХХІ столітті спортивна дипломатія практикується всіма глобальними акторами.

  • У роботі розглянуті особливості побудови мікроциклу в період змагання у футболістів віком 20-21 років. Вивчені програмні положення по управлінню і плануванню підготовки футболістів. Проаналізовані практичні аспекти побудови мікроциклів в період змагання в підготовці футболістіввіком 20-21 років. Визначений зміст і форма тренувальних мікроциклів періоду змагання у футболістів віком 20-21 рік. Встановлені, виходячи з проведених досліджень, найбільш раціональні варіанти побудови мікроциклів в періоді змагання у футболістів віком 20-21 рік. Сучасний футбол - це гра, що вимагає високої рухової активності гравців і великої інтенсивності м'язової роботи динамічного характеру.