31 August, 2020

ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Вступ. Функціонування біологічних систем тісно пов’язане з такими явищами, як обмін енергією, матерією, а також інформацією. Енергетичний обмін у живій природі асоціюється насамперед з використанням речовин, які мають значний запас хімічної енергії. Обмін енергією тісно пов'язаний з обміном речовин, цей процес детально вивчений методами біохімії [1]. Інформаційні процеси можна виявити в біологічних, соціокультурних чи штучних системах, але саме розуміння суті інформації потребує подальшого усвідомлення.