31 August, 2018

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • До основних проблем сучасної педагогічної науки належать питання професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Важливим компонентом професійної підготовки педагога є процес формування вокальних умінь майбутнього вчителя музики. Специфіка змісту навчальної дисципліни «Вокал» висуває певні вимоги до якісних характеристик співочого голосу майбутнього вчителя музики з метою забезпечення ефективного вирішення багатоаспектних завдань навчання і виховання підростаючого покоління в конкретних умовах професійної діяльності. Даної проблематики присвячені розроблені програми і методики В.А. Багадурова, С.Н. Гладкої, О.В. Далецького, Л.Б. Дмитрієва, М.М. Добровольської, В.В. Ємельянова, А.Д. Кастальского, І.І. Левідова, Е.М. Малініна, А.Г. Менабені, В.П. Морозова, Т.Н. Овчинникової, Н.Д. Соколова, Г.П. Стулова, B.C. Попова та ін. Аналіз монографій, наукових статей, методичних посібників із зазначеної тематики дозволяє зробити висновок про те, що наявні дослідження не характеризують особливості формування умінь виконувати вокальну музику майбутніми учителями, не розкривають етапи, методи, форми, що сприяють успішній реалізації даного процесу, а також свідчать про недостатню ефективність використання потенціалу різних форм роботи у формуванні професійних умінь майбутнього викладача музики.

  • Телевізійний серіал сьогодні активно інкорпорований до простору екранної культури, посівши за обсягом глядацької уваги домінуюче місце у сітках мовлення каналів. Різноманітність жанрово-тематичних діапазонів телесеріалів здатне задовольняти інтереси широкої аудиторії. Як екранна форма телесеріали існують з початку 1960-х рр., і розвиваються як у конкуруючому середовищі західної масс-культури, так і в нашій країні на ґрунті традицій вітчизняної кінодраматургії. Поширеність цієї телевізійної форми як феномена екранної культури зумовлює необхідність поглибленого осмислення цієї проблеми, у т. ч. й з точки зору психологічного впливу на глядача.