ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  Данііл Доронін, Тетяна Дьоміна ( Одеса, Україна )  |    Download article

До основних проблем сучасної педагогічної науки належать питання професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Важливим компонентом професійної підготовки педагога є процес формування вокальних умінь майбутнього вчителя музики. Специфіка змісту навчальної дисципліни «Вокал» висуває певні вимоги до якісних характеристик співочого голосу майбутнього вчителя музики з метою забезпечення ефективного вирішення багатоаспектних завдань навчання і виховання підростаючого покоління в конкретних умовах професійної діяльності. Даної проблематики присвячені розроблені програми і методики В.А. Багадурова, С.Н. Гладкої, О.В. Далецького, Л.Б. Дмитрієва, М.М. Добровольської, В.В. Ємельянова, А.Д. Кастальского, І.І. Левідова, Е.М. Малініна, А.Г. Менабені, В.П. Морозова, Т.Н. Овчинникової, Н.Д. Соколова, Г.П. Стулова, B.C. Попова та ін. Аналіз монографій, наукових статей, методичних посібників із зазначеної тематики дозволяє зробити висновок про те, що наявні дослідження не характеризують особливості формування умінь виконувати вокальну музику майбутніми учителями, не розкривають етапи, методи, форми, що сприяють успішній реалізації даного процесу, а також свідчать про недостатню ефективність використання потенціалу різних форм роботи у формуванні професійних умінь майбутнього викладача музики.