31 July, 2018

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Геоекологічні проблеми північного узбережжя Азовського моря можна поділити на дві групи: І – техногенні, які витікають з геоекологічних проблем всього Азово-Чорноморського регіону взагалі та Північно-Західного Приазов’я зокрема; ІІ – природні, які загострюються техногенним навантаженням. До першої групи відносяться, головним чином: 1) сміття (ящикотара, поліетиленовий посуд, плівка, взуття тощо); 2) нафтопродукти та поверхнево-активні речовини; 3) пестициди (ДДТ, ГХЦГ, симазин, гептахлор, карбофос тощо); 4) важкі метали (Zn, Pb, Cu, Co, Ni, Cr, Ca тощо); 5) радіонукліди; 6) стічні води.

  • АГРОФІРМА ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ

      О. В. Пендерецький (Івано-Франківський, Україна)  |    Download article |  Link

    Промисловий туризм використовує природні, індустріальні та народні промисли. Розміщення їх полягає у близькому поєднанні дестинації в різних формах територіальних структур, яке відбувається за ринковими законами, формуючи ринок туристичних послуг [1, с.17]. Відповідність продукції АПК України нормативним вимогам країн-членів Співтовариства виступає ключовим індикатором та її «пропуском» на ринки Азії, Африки і Америки. В ЄС діє принцип: незалежно від того в якій країні Співтовариства вироблена продукція, але коли вона відповідає вимогам технічних регламентів, стандартів, норм і правил, то без перешкод може бути реалізована у будь-якій із них. Принцип безперешкодного просування продукції в кордонах ЄС відноситься і до товарів, що вироблені за його межами, але відповідають нормативним вимогам країн-членів Співтовариства.

  • Великомасштабні циркуляційні процеси в атмосфері об’єднуються терміном –загальна циркуляція атмосфери (ЗЦА). ЗЦА грає двояку роль. З одної сторони, ЗЦА характеризує енергетичний стан однієї з ланок кліматичної системи Землі, тобто є характеристикою її стану. Теплова взаємодія атмосфери з океаном через велику термічну інерцію останнього призводить до трансформації атмосферних процесів. Але з іншої сторони, атмосфера через обмін енергією з океаном управляє циркуляцією океану, забезпечує континенти теплом та вологою, що оказує великий вплив на формування глобального та регіонального кліматів. З цієї точки зору атмосферу можна розглядати в якості внутрішнього кліматоутворюючого фактору.