29–30 September, 2017

ХLII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На территории Республики Казахстан, как и в других странах, занимающихся производством зерновой продукции, заболевания, вызываемые грибами Pyrenophoratritici-repentis, Pucciniagraminis и Pucciniarecondita относятся к особо опасным болезням зерновых культур.

  • Ріпа́к, свиріпа, рапс (лат. Brassica napus L. var. oleifera Metzg.) — однорічна олійна рослина родини Капустяні (Brassicaceae). Розрізняють ярий і озимий ріпак. Про місце походження ріпаку вчені сперечаються і зараз, оскільки його постійне змішування з іншими видами з родини капустяних. Карл Лінней припустив що рослини Brassica napus поширилися з територій Швеції, Нідерландів, Великобританії та з території острову Готланд. За іншою гіпотезою – ріпак поширився з території Середземномор'я на країни Азії (Індія, Китай), а вже звідти був завезений до Західної Європи. На користь останнього побічно свідчить той факт, що культура ріпака з найвіддаленіших часів і була якнайбільше поширена в Індії, і відома ще за чотири тисячоліття до нашої ери, однак перші наукові згадки про ріпак з’явились лише у 1578 р. Dodoens у Cruydt Воеск [7, 8].

  • РОЛЬ БАКТЕРІЙ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

      Т.М. Замазій, О.В.Неплях (Харків Україна) |    Download article |  Link

    Всім відомо, що бактерії - найдавніші жителі планети Земля. Вони з'явилися, згідно з науковими даними, від трьох до чотирьох мільярдів років тому. І довгий час були єдиними і повноправними господарями Землі. Можна сказати, що з бактерій все почалося. Грубо кажучи, родовід всіх живих організмів ведеться від них. Так що роль бактерій в житті людини і природі (її формуванні) дуже значна.[1]

  • Продовольственная и биологическая безопасность в мире во многом зависит от четкого и своевременного контроля над фитосанитарным состоянием окружающей среды и сельскохозяйственных растений, а также продуктов их переработки и кормов. Основным подходом для осуществления такого контроля является эффективная диагностика и идентификация фитопатогенов. Особое внимание должно уделяться диагностике патогенов, являющихся объектами внутреннего и внешнего карантина, а также особо опасным патогенам.

  • На сегодняшний день в Республике Казахстанживотноводствоявляетсяведущейотрасльюсельскохозяйственногопроизводства. В местестемвсечащепроявляютсяпризнакигенетическойэрозии – накопления груза вредных рецессивных мутаций [1, 2].У крупного рогатого скота к настоящему времени выявлено почти полсотни мутаций, которые включены в Международный список летальных дефектов. Этот список периодическипополняется, так как идет открытие новых аномалий [3].