1–2 October, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПРОМИСЛОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ

      Орест Пендерецький (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

    Сьогодні антропогенне навантаження і його деструктивні наслідки спостерігаються практично у всіх секторах світової туристичної індустрії. Його ріст відбувається пропорційно темпам росту індустрії туризму. Так із зростання глобалізації світового господарства зростають і негативні зміни в географічній оболонці Землі, зокрема: зміни клімату, деградація ґрунтів і земель, руйнування екосистем і зменшення біорізноманіття, забруднення повітря, води, ґрунтів і рослинності, природні та техногенні лиха і катастрофи, неконтрольований приріст населення та посилення нерівності у соціально-економічному розвитку, продовольча безпека і наростання загрози здоров'ю населення, обмеженість запасів енергії та інших видів природних ресурсів.