1–2 October, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. В Україні здавна панує ідеологія колективізму, пронизана духом соборності, в основі якої – фундаментальні ідеї демо­кратії, свободи, самоврядування. Вивчення нормативних актів різних істо­ричних періодів, а також відповідних наукових праць засвідчує, що місцеве самоврядування на території сучасної України є історично старшим за державу. Проте різні підходи дослідників до періодизації становлення, функціонування місцевого самоврядування в українській державі та слабкий ступінь розробленості теми ще не забезпечили чіткої й усталеної хронологічної картини.

  • Табиат бойликлари орасида сув алоҳида ўрин тутади. Чунки барча тирик жонзотлар ҳаётининг асосий манбаи сувдир. Сувсиз ҳаёт бўлиши мумкин эмас. Ҳаттоки ота боболаримиз сувни тоза сақлашга, ундан оқилона фойдаланишга алоҳида эътибор берганлар.

  • Сьогодні Україна перебуває в стані реформування однієї з найбільш корупційних галузей, а саме – державних закупівель. Для більшості громадян, реформа полягає лише у впровадження електронної системи закупівель, однак насправді це питання набагато ширше. Окрім змін до законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють закупівлі потрібно здійснити цілий комплекс заходів, які дозволять налагодити конкуренцію і забезпечити ефективну протидію корупційним схемам.