30–31 July, 2016

ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЗМІНА ПОГОДНИХ УМОВ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

      Ольга Уманська (Одеса, Україна) |    Download article |  Link

    Той факт, що клімат Землі змінюється вже нівкого не викликає сумнівів. Тому дуже важливою є правильна оцінка стану і змін реального клімату і його екстремальності. Глобальні зміни температурного та вологісного режиму являють собою інтегральний показник регіональних змін клімату. Тому дуже важливо оцінити кліматичні тенденції на регіональному рівні. Перед наукою в наш час головним питанням постає дослідження мінливості і повторюваності екстремальних явищ погоди, а також поглиблений аналіз накопичених метеорологічних спостереження в контексті зміни клімату.