30–31 January, 2014

ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

    А.О.Алдабергенова, Р.Е.Абдуалиева (Талдықорған, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Бүгінгі күні педагогикалық процестің бір маңызды бөлігі болып мұғалімнің оқушылармен өзара қарым-қатынас жасауының жеке тұлғаға бағытталған түрі саналады. Қазіргі кезде адамды қалыптастырғаннан гөрі, оны жетілдірумен дамыту тәрбиеленушінің өмірлік және кәсіби түрде өз орнын анықтауын жүзеге асыруына көмектесу қажет. Сондықтан жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге жаңа көзқарас, жаңа тәсіл, жаңа педагогикалық ізденістер мен идеялар қажет. Осыдан мұғалімнің ролін арттыратын процесстер жүргізілуі тиіс. Бұрынғы педагог-информатордан қазіргі кездегі оқушыларға арналған технологияларды пайдалана алатын ұйымдастырушы - педагог дәрежесіне көтерілу керек [1]. «Ешбір адамға білім алу мен жетілу жай беріле салмайды немесе тек айтумен ғана іске аспайды. Оған қол жеткізуге тырысатын әрбір жан соған өз еңбегімен, өз күшімен ұмтылуы тиіс», — деп Дистерверг айтқан болатын [2]. Педагогикалық тұрғыдан алғанда, бүгінгі күні білім беру технологияларының көптеген жетістіктерін игермей, сауатты маман болу мүмкін емес. Мектепте компьютерді оқыту процесінде пайдалану мәселесі үлкен пікірталас туғызды. Кейбір адамдар мектепті компьютерлендіру оқушылардың жалқаулығын туғызады, — деп пікір туғызса, ал енді біреулері компьютерді оқыту процесіне пайдалану оқушылардың белсенділігін туғызады деген ойлар айтылды.

 • ПОДАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ НЕЗРЯЧИМ

    Андрій Демчук (Львів, Україна)  |    Download article |  Link

  Наукою доведено що коли людина тотально втрачає зір, вона перестає отримувати близько 70-90% інформації від навколишнього світу. Тобто, такі відчуття і відповідні органи (тактильні відчуття і шкіра, слух і вухо, запах і ніс, смак і язик) у сумі дають від 10 до 30% даних про оточуючий світ. Стає очевидним що це призводить до шаленого “інформаційного голоду” у людини яка втратила зір. З плином часом, Україна у кінці 2009 року все ж ратифікувала Конвенцію про права людей з обмеженими фізичними можливостями, яку прийняла Генеральна асамблея ООН. Стаття 30 Конвенції говорить про: Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом, держави-учасниці визнають право інвалідів брати участь нарівні з іншими в культурному житті й уживають усіх належних заходів для забезпечення того, щоб інваліди: 1) мали доступ до творів культури в доступних форматах; 2) мали доступ до телевізійних програм, фільмів, театру та інших культурних заходів у доступних форматах; 3) мали доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали найбільш можливий доступ до пам'ятників і об'єктів, що мають національну культурну значущість. “Неповносправні на рівні з іншими громадянами України право на визнання та підтримку їх особливої культурної і мовної самобутності, включаючи жестові мови і культуру нечуючих…”. [4] Конституція України гарантує усім без виключення громадянам України “право на участь у культурному житті”.

 • В настоящее время наиболее развитые страны мира находятся на завершающей стадии индустриального этапа развития общества и перехода к следующему, информационному, этапу развития и построения «Информационного общества» (ИО). Широкое использование информационных технологий и современных средств доступа к информации открыло принципиально иные возможности построения более сбалансированного общества, с существенно большей реализацией индивидуальных возможностей его членов. «Информационное общество» несет в себе огромный потенциал для улучшения жизни граждан и повышения эффективности социального и экономического устройства государства. Стоящий перед Россией как и перед всем миром выбор прост: либо использовать преимущества зарождающегося ИО, сводя при этом к минимуму возможные потери, либо отдаться во власть революционной стихии, вызванной информационным кризисом. Проблема сложности является главной проблемой, которую приходится решать при создании больших и сложных систем любой природы, в том числе и ЭИС. Ни один разработчик не в состоянии выйти за пределы человеческих возможностей и понять всю систему в целом. Единственный эффективный подход к решению этой проблемы, который выработало человечество за всю свою историю, заключается в построении сложной системы из небольшого количества крупных частей, каждая из которых, в свою очередь, строится из частей меньшего размера и т. д., до тех пор, пока самые небольшие части можно будет строить из имеющегося материала.

 • Заман талабына сай - педагогикалық, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін қоғамымыздың кез-келген салаларына қолдануға негізделген «Қашықтықтан оқыту» әдісін кеңінен енгізу бүгінгі күнгі кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Олай деуімізге себеп: Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен 2010 жылдың 1-ақпанында бекітілген Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдар аралығында дамытудың стратегиялық жоспарында – қашықтықтан электронды оқыту жүйесінің жаппай ғылым саласына енгізудің қажеттілігі. Олай болса, қашықтан оқыту технологиясы – оқу үрдісі кезінде оқып үйренушілер мен оқытушылар арасында интерактивті түрде өзара іс-әрекетте оқытылып, білім алу барысында оқытылатын материалдардың негізгі көлемін оқып үйренушілерге компьютерлік желілер арқылы жеткізуді қамтамасыз ететін, оқылған материалдарды меңгеру бойынша, сонымен бірге оқу үрдісі барысындағы оқып үйренушілердің өз бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін ақпараттық технология болып табылады. ХХІ-ғасырдың бастапқы кезінде қашықтан оқыту жүйесі сырттан оқытатын оқу ретінде пайда болды. Алайда, оқытушылар мен студенттер арасындағы байланыстың ойдағыдай болмауынан, емтихандық сессиялар арасындағы уақыттарда сырттай оқитын студенттердің жұмысына бақылаудың жоқтығынан, оқудың осы жаңа жүйесі бойынша білім алу саласы күндізгі оқытатын оқу орындарында алатын білім сапасынан әлдеқайда төмен болуы тәжірибе жүзінде дәлелденуде.

 • Державна активна політика зайнятості передбачає розроблення програм сприяння зайнятості. Ці програми можуть охоплювати як окремі категорії населення, передусім маргінальні групи: молодь, жінок, інвалідів, так і специфічні випадки загрози безробіття, зумовлені економічною або іншою ситуацією (демографічним, політичним, стихійним лихом тощо). Метою державних і регіональних програм зайнятості є сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці. Державні й територіальні програми зайнятості населення спрямовані на: • сприяння розвитку і структурній перебудові економіки, створенню умов для спрямування вивільнюваних працівників, насамперед на рентабельні виробництва та в пріоритетні галузі економіки; • попередження розвитку безробіття і його скорочення шляхом підвищення економічної заінтересованості підприємств і організацій у створенні додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості; • удосконалення системи відтворення робочої сили водночас із збільшенням числа робочих місць, поліпшенням професійної орієнтації, підвищенням кваліфікації працівників та ефективності використання трудових ресурсів; • захист безробітних та їхніх сімей від негативних наслідків безробіття і забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці; • формування кадрової, матеріальної, інформаційної, статистичної, фінансової та науково-методичної бази державної служби зайнятості; • заходи сприяння зайнятості населення, яке проживає у сільській місцевості. Спеціальні галузеві програми зайнятості населення призначені для вирішення на рівні окремих галузей і підприємств проблем прихованого безробіття, сприяння продуктивній зайнятості працівників практичній реалізації диференційованого підходу щодо окремих підприємств з урахуванням державної політики структурної перебудови, санації державних підприємств і заходів державної політики на ринку праці.

 • Вступ. Більша частина нещасних випадків і аварій відбувається з одних і тим же причин : приблизно три чверті - наслідок порушення правил безпеки, виробничої та технологічної дисципліни, що свідчить про низьку ефективність управління безпекою. Високий рівень виробничого травматизму і аварійності на підприємствах може бути пояснений труднощами економічного, соціального і техно-логічного характеру. Однак головна причина полягає в тому , що існуючі на підприємствах системи управління безпекою або не функціонують, або функціонують неефективно і не досягають поставлених цілей. Як показують дослідження [1-4] , нещасні випадки і аварії відбуваються насамперед на тих підприємствах, де порушуються структура і функції системи управління безпекою, яка може надійно функціонувати лише за наявності концепції і єдиної стратегії у складі єдиної загальногалузевої системи управління безпекою та безаварійної роботою підприємств .

 • Важнейшими особенностями современных компьютерных технологий обучения являются процессы интеллектуализации традиционных обучающих систем, что в значительной степени определяется практическим использованием при их разработке методов и средств искусственного интеллекта. Современным интеллектуальным средствам обучения необходимо хранить большой объем различных знаний и данных, дополняемых в процессе работы системы в связи с чем, становятся актуальными проблемы их эффективного использования и поиска в них информации. Для решения данных проблем при разработке интеллектуальных средств обучения необходимо уделить внимание организации, структурированию, а также повторному использованию знаний. Ядром современных интеллектуальных средств обучения выступает база знаний. База знаний представляет собой семантическую сеть (онтологию) терминов, понятий предметной области. Семантические сети это одна из разновидностей моделей представления знаний, на основе которых строятся базы знаний. Онтологии вызывают особый интерес у исследователей искусственного интеллекта. Они могут использоваться для представления знаний о понятиях предметной области и предположительных отношениях между ними, для описания содержания веб-страниц. Кроме того онтологии можно использовать при построении баз знаний не только интеллектуальных средств обучения, но также любых других приложений.

 • ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

    Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казахстан) |    Download article |  Link

  Современные высшие учебные заведения в Республике Казахстан – это результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования за последние годы. Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество или изменение. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. В научной литературе различают понятия “новация“ и “инновация“. Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. Качественное образование – главная цель любого высшего учебного заведения. Студент уже в процессе обучения в ВУЗе должен овладеть навыками использования информационных и, в частности, телекоммуникационных технологий в своей учебной, научно-исследовательской и практической деятельности. Для этого мало установить соответствующую технику и наладить ее работу, приобрести соответствующее программное обеспечение, необходимо методическое сопровождение этих процессов.

 • Компьютердің сәулеті әдетте оның қолданушыға арналған қасиеттер жиынтығымен анықталады. Осыған байланысты есептеуіш машинаның функционалдық мүмкіндіктері мен құрылымына басты назар аударылады. Бұл мүмкіндіктерді негізгі және қосымша деп қарастыруға болады. Мұндағы негізгі функциялар ЭЕМ-нің ақпаратты өңдеу және сақтау, сыртқы ортамен ақпарат алмасу сияқты тағайындалуын анықтайды. Қосымша функциялар негізгі функциялардың орындалу тиімділігін жоғарылатады: оның жұмыс істеу тиімділігі, қолданушымен арадағы сұхбат және жоғары сенімділікті қамтамасыз етеді. ЭЕМ-нің осы аталған функциялары аппаратты және программалық құралдар атты екі компонентке негізделген. Компьютер құрылымы – бұл копьютердің құрамына кіретін компоненттердің құрамын, ретін, сондай-ақ олардың өзара әркеттесу қағидаларын баптайтын модель болып табылады. Дербес компьютер деп – жалпы және әмбебап сұраныстарды толықтай қанағаттандыратын ЭЕМ-дерді айтамыз. ДК-дің ерекшеліктеріне: • Жеке сатып алушыға төмен бағада қолжетімді болып табылады; • Қоршаған ортаның қандай да бір міндетті талаптарынсыз орындалатын эксплуатацияның автономдылығы; • Компьютердің түрлі басқару, ғылыми, медицина және т.б. салалардағы қолдану аясын қамтамасыз ететін архитектураның иілгіштігі; • Операциялық жүйелер мен басқа да түрлі программалық қамтамасыздандырудың ешбір қиындықтарды туғызбай жұмыс істеуі; Жұмыс өнімділігінің жоғары сапалылығы. [1, с. 27] Қазіргі заманғы компьютерлер процессорларының даму деңгейлері. Орталық процессор (ОП; ағылшын тілінде central processing unit, CPU – орталық есептеу құрылғысы) – бұл машиналық командаларды орындаушы, компьютердің немесе операциялардың іске асуын қамтамасыздандыратын программаланатын логикалық контроллер бөлігі.

 • ADOBE AFTER ЕFFECT CS3 БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОҚЫТУ

    Алтай Шалтабаев, Айнур Байзакова (Талдыкорган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Қазіргі заманда компьютерде безендіру жұмыстарын жүзеге асыру қарқынды дамып келе жатыр. Безендіру жұмыстары қазір барлық жерлерде қолданылады: жарнамалар жасауда, тойда түсірілген бейнелерге бейнемонтаж жасауда, фильмдердің бейнелерін қиып алып бейнеклиптер жасауда және т.б. безендіру мүмкіндіктерін жасауда компьютердің маңызы өте зор болып табылады. After Effects бағдарламасы өзінің атқаратын жұмысына байланысты, бәрімізге мәлім Premiere Pro бейне редакторына ұқсас болып табылады. Бірақта After Effects бағдарламасында ұзақ уақытқа созылатын бейнемонтаждарды өңдеу тиімді емес болып табылады. Жоғарыда атап өтілген бағдарламалар бір-бірін толықтырады: Premiere Pro бейнелерді өңдеу жұмысымен айналысады, ал After Effects бағдарламасының көмегімен осы бейнелерді қызықты ететін арнайы құбылыстар жасауға болады. Сонымен, After Effects бағдарламасын қысқа жарнамалар және презентациялық роликтер жасау үшін қолданған дұрыс. After Effects бағдарламасы көптеген бейне және дыбыстық эффектілерге ие және сіз оларды өзініздің жобаларыңызда қолдана аласыз. Бұл бағдарламаның ең тиімді жағы, ол эффектілер және олардың анимацияларын басқару болып табылады, эффектілер көптеген орнатылған параметрлерге ие, және олар кілттік кадрлардың көмегімен уақытқа байланысты көп заттарды өзгерте алады. After Effects бағдарламасының құрамында бар дыбыс және бейне эффектілерінің қосарлануларына қарамастан, бағдарламаға қосуға болатын шеттен келген өндірушілердің эффектілерінінде саны көп, оладың көмегімен сіз бейне өнім өндіу кезінде неше түрлі қиылдармен қатар кез келген бейнелерді құруға мүмкіндігініз бар.