ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  Сергій Моря, Ліна Артеменко (Київ, Україна) |    Download article

Переорієнтація експорту і зміна вектору економічного розвитку та інтеграції України в бік Заходу стає серйозним випробування для вітчизняних підприємств в умовах кризового стану економіки. В ситуації, коли посилюється конкуренція і скорочується життєвий цикл товару важливим чинником є інновації.