АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ В ПАТ «ОЩАДБАНК»

  Ярослав Чайковський (Тернопіль, Україна) |    Download article

Актуальність теми дослідження. Активізація підприємницької діяльності ділових суб’єктів різних організаційних форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування, зокрема банківських кредитів. Погіршення в останні роки фінансового стану окремих банків передовсім спричинено збитками у кредитній діяльності. Виникли вони внаслідок несплати процентів за користування кредитами та неповернення самих кредитів, головною причиною чого є недосконала система оцінки кредитних проектів і недостатня обґрунтованість наявних методик розрахунку реальної величини ризику, притаманного кредитним операціям. Це зумовлює актуальність розроблення більш ефективних методів управління кредитним процесом.