ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

  Тамара Товкайло (Переяслав-Хмельиницький, Україна) |    Download article

Початок ХХІ століття ознаменувався продовженням циклу наукових досліджень про творчу діяльність відомих діячів культури, які залишили по собі неоціненний мистецький скарб для майбутніх дослідників літерати, мови, діалектології тощо. Серед них заслуговує на особливу шану прозова спадщина Г. Квітки-Основ’яненка, наукова і національна велич котрого є безсумнівною, оскільки письменник не лише стояв біля витоків формування й утвердження рідного слова, а й усіляко пропагував регіональну специфіку слобожанського діалекту, намагаючись передати всю велич і неперевершеність «малоросійського» наріччя.