ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ З РЕМОНТУ ТА ПРОДАЖУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

  Артур Краснянський (Вінниця, Україна) |    Download article

Формування системи ефективного управління інноваційною діяльністю є одним з пріоритетних завдань в сфері конкурентного розвитку, оскільки на сучасному етапі інноваційний розвиток процесів створення економічної цінності є безальтернативним напрямом, здатним підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках. У цьому аспекті створення сучасної системи формування портфелю інноваційних бізнес-процесів (ІБП), що орієнтовані на максимізацію цінності та мінімізацію вартості для кінцевого споживача неможлива без розробки науково-практичного інструментарію, здатного підтримувати в актуальному стані оптимальну структуру процесів діяльності підприємства з ремонту та продажу побутової техніки[2, с. 94]. Цим визначається актуальність обраної теми дослідження.