ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОГ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Олена Орцева (Миколаїв, Україна) |    Download article

В умовах проведення в Україні адміністративної реформи особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності державного управління, зокрема системи органів державної всіх рівнів та їх взаємодію з неурядовими організаціями. Серед причин такого стану – відсутність чітко організованого та ефективно функціонуючого комплексного механізму державного управління, без якого ніяке системне реформування не видається можливим, оскільки будь-який розвиток реалізується через систему механізмів. Відповідно, головним завданням сьогодення постає формування політичних, інституційних, правових, організаційних та економічних механізмів на кожному рівні: наднаціональному, державному, регіональному та локальному [1, с. 148].