джерельна база дослідження ТЕМИ Відродження національної свідомості на сторінках українських часописів років перебудови

  Валерій Данилевський (Переяслав-Хмельницький, Україна)  |    Download article

З огляду на те, що проблеми журнальної публіцистики періоду «перебудови» в науковій літературі висвітлені недостатньо, дослідження піднятої нами у назві статті проблеми можливе лише за умови всебічного вивчення самих періодичних видань – журналів, які виходили впродовж 1985–1991 рр. В такому підході полягає особливість джерельної бази теми дослідження. Крім журнальних публікацій її репрезентує різний за характером і змістом комплекс джерел – документи офіційного походження, архівні матеріали, а також мемуарна література та джерела електронного походження.