ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Тетяна Диченко, Світлана Большаніна, Людмила Пономарьова, Ганна Яновська (Суми, Україна) |    Download article

Проблема професійного самовизначення школярів завжди була важливою. Для закладів вищої освіти вона є особливо актуальною в останні десятиріччя, коли демографічна криза в Україні поглиблюється і кількість абітурієнтів з кожним роком зменшується. Заклади вищої освіти шукають нові форми й методи профорієнтаційної роботи які допоможуть випускникам загальноосвітніх навчальних закладів у виборі професії, а викладачам вишів – готувати професійно спрямованих фахівців.