МЕНЕДЖМЕНТ: СИСТЕМА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  Павло Кузнєцов (Харків, Україна) |    Download article

При бурхливому розвитку нашої цивілізації сталися якісні зміни в системі виробничих сил, що дало великий вплив для розвитку підприємств. Процеси глобалізації та спеціалізації, інформатизація суспільства та ринкового середовища радикально змінили параметри лідерських якостей еліти підприємств, сутність концентрації менеджменту. На успішне та тривале перебудування підприємства та ринку, здатність досягти своїх бізнес-цілей впливають багато параметрів, проте не менш важливе значення в цьому процесі відіграє і внутрішнє середовище. Внутрішнє середовище формується із системи управління людськими ресурсами, з якими має працювати менеджмент, реалізуючи функцію бізнес-партнера в стратегічному розвитку підприємства, тому необхідно розвивати талант менеджера, спрямовувати до еліти господарювання.