ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЮ

  Тетяна Мірзодаєва (Київ, Україна)  |    Download article

В умовах загострення конкуренції система управління підприємством потребує постійного вдосконалення та введення інновацій. Обмеженість пропозиції справді ефективних професіоналів, динамічні потреби в нових знаннях і навичках фахівців надали популярності ідеї організаційних структур, в яких фокус уваги зосереджувався на співробітниках-професіоналах, сума досвіду, знань і умінь яких роблять організацію відмінною від інших. Отже, широкого розповсюдження набуває аутсорсинг.