Гідроліз солей та деяких інших речовин

  Сергій Ковбасюк (Олександрія, Україна) |    Download article

У хімії трапляються приклади, коли розчини різних середніх солей, що не містять ні йонів Гідрогену, ні гідроксид-іонів, виявляють кислотну або лужну реакцію середовища. Ці факти пояснюють процесом гідролізу, тобто взаємо­дією солі з водою. Характер перебігу реакцій гідролізу взагалі або солей, у вуж­чому розумінні слова, визначається природою цієї речовини. Дія медичних препаратів, що належать до солей, зумовлена їх кислотно-основними властивостями, а саме здатністю до гідролізу в умовах фізіологічного середовища організму. Процеси гідролізу слід враховувати й під час зберігання медикаментів та їх призначення у комплексі з іншими лікарськими засобами.