РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

  Тетяна Скурчак (Одеса, Україна) |    Download article

Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку суспільства, що супроводжується швидкісним науково-технічним, інформаційним та інноваційним прогресом, до суб’єктів управління значно посилюються ціннісні вимоги та зростає потреба в запровадженні додаткових етичних регуляторів. Особливо актуальною дана проблема є для вітчизняної галузі охорони здоров’я, оскільки перед управлінцями даної сфери регулювання постає ціла низка ціннісних викликів, що потребують адекватного, та головне своєчасного регулювання.