УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.

  Юлія Анашкіна (Покровськ, Україна) |    Download article

У статті розглянуто удосконалення управління роботи кадрової служби органів державної влади та питання її вдосконалення у світлі модернізації системи публічної служби. Виявлення основних проблем діючої системи управління людськими ресурсами. Визначено перспективи реформування системи управління кадрами територіальних органів державної влади.