АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНИХ ІНДЕКСІВ ПОГОДИ ДЛЯ М. ОДЕСА

  Ольга Уманська ( Одеса, Україна) |    Download article

Для виявлення та оцінки наявних змін клімату в кліматології традиційно використовувалися кліматологічні показники, представлені середньорічними, середньосезонними або середньомісячними значеннями кліматологічних елементів – температури повітря, атмосферних опадів, швидкості і напряму вітру та інших, що розраховуються з використанням даних спостережень на опорній метеорологічній мережі. Аналіз багаторічної динаміки таких показників є основою виявлення змін клімату та їх оцінки в звітах Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), що з 1988 року функціонує під егідою Всесвітньої метеорологічної організації та Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP), в Щорічних заявах Всесвітньої метеорологічної організації про стан глобального клімату. В кінці минулого – на початку нинішнього століття на додаток до звичних кліматичних показників (середнім річним сезонним значенням основних кліматичних елементів) була розроблена система кількісних показників для моніторингу, аналізу та оцінки зміни екстремальних кліматичних показників, заснованих на добових даних метеорологічних спостережень, які отримали назву «екстремальні індекси». Запропонована система екстремальних індексів дозволяє дати детальніший аналіз і оцінку змін клімату, розкрити «внутрішню» структуру цих змін. Експертною групою з виявлення змін клімату і кліматичним індексам проекту Програми по мінливості і передбачуваності клімату (CLIVAR), що розробляється під егідою Комісії з кліматології (CCl) і Всесвітньої програми дослідження клімату (WCRP) Всесвітньої метеорологічної організації розроблений базовий набір з 27 екстремальних індексів, що включає показники термічного режиму і режиму зволоження. В даний час кількість індексів значно збільшилася і вони включають показники, що характеризують і інші елементи клімату. На сайті Проекту Європейської оцінки клімату та кліматичних даних (European Climate Assessment & Data - ECA & D) наводиться характеристика 75 «екстремальних» індексів, що включають крім 27 базових ще 49 індексів, розроблених спеціально для Європи. У число цих індексів крім показників, що характеризують термічний режим і режим зволоження, входять також показники, що характеризують сонячну радіацію, атмосферний тиск, хмарність та деякі інші елементи клімату. У зв'язку з істотним збільшенням кількості індексів, включення до їх складу не тільки екстремальних показників клімату, доцільно називати їх «кліматичними індексами» або «індексами зміни клімату».