ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СФЕРІ ВІДЕОІГР

  Катерина Князь (Харків, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Авторське право згідно з законодавством України характеризується як особисте немайнове право і майнове право автора та його правонаступників, пов’язане зі створенням та застосуванням творів літератури, науки і мистецтва. Розвиток суспільства сприяє піднесенню науки і культури та створює нові осередки та форми, в яких створені об’єкти можуть існувати. Багато сфер розвинулося саме завдяки швидкому прогресу людства, а саме завдяки технічному прогресу – створення першого в світі комп’ютера, багатьох технічних приладів, винайдення всесвітньої мережі Інтернет. Нажаль, із розвитком суспільства розвиваються також і злочинний всесвіт. Багато сфер зазнають шкоди саме через велику кількість злочинів та погане правове врегулювання, а саме через проблематику врегулювання авторського права, що стана дуже актуальною, коли мережа Інтернет почала швидко розвиватися. Однією із сфер застосування норм авторського права являються відеоігри.