ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

  Катерина Басова (Харків, Україна) |    Download article

Комерційна таємниця є одним з найбільш універсальних об'єктів інтелектуальної власності. Під поняттям комерційної таємниці може потрапити різноманітна інформація та знання, як технічного, так і організаційного або фінансового характеру.