Міжнародний досвід регулювання будівництва

  Олександр Непомнящий, Оксана Медведчук, Ірина Лагунова (Київ, Україна) |    Download article

Питання регулювання будівельної діяльності є на сьогодні надзвичайно актуальною проблемою, від вирішення якої залежить подолання економічної кризи та підвищення конкурентоздатності нашої країни на міжнародній арені. Вивчення міжнародного досвіду регулювання будівництва дасть можливість ефективно формувати інноваційні шляхи розвитку зазначеної галузі в Україні.