МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

  Віталій Ясеньчук, Валентина Листопадова (Київ, Україна) |    Download article

Сучасний світ стрімко розвивається і щоб покращити і прискорити розвиток доцільно застосовувати моделювання,адже - це метод дослідження різних явищ і процесів, вироблення варіантів управлінських рішень. Моделювання грунтується на заміщенні реальних об'єктів їх умовними зразками, аналогами. Основним завданням моделюванням є здобуття, обробка, та використання інформації про деякі досліджувані об’єкти, на які впливає зовнішнє середовище і які взаємодіють між собою.