ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Світлана Марченко (Вінниця, Україна) |    Download article

Враховуючи постійні зміни взаємовідносин між виробниками, постачальниками, покупцями й державою, високий ступінь конкуренції, зростання ризику й відповідальності суб’єктів господарювання за результати діяльності, однією з умов отримання прибутку є якість управління виробничими запасами, що здійснюється на підставі оперативної та достовірної інформації, основним джерелом формування якої є система бухгалтерського обліку. Тому впровадження та розробка основних напрямів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств передбачає вдосконалення обліку виробничих запасів, які забезпечують менеджерів і керівників належною інформацією для прийняття управлінських рішень.