СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

  Світлана Бестужева (Харків, Україна) |    Download article

Сучасний економічний розвиток України супроводжується активним реформуванням нормативно-законодавчого забезпечення усіх сфер економічного співробітництва національних суб’єктів, у тому числі і зовнішньоекономічної сфери. Особливої уваги у цьому контексті заслуговують питання регулювання зовнішньоторговельних операцій у агропромисловій сфері, яка на теперішній час є домінуючою експортною складовою: у 2016 році питома вага експорту продукції агропромислового комплексу у загальному вартісному обсязі експорту склала 42 %, а 2017 р. – 41%.