ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

  Ольга Лучанінова, Анна Курант (Дніпро, Україна) |    Download article

Нові запити суспільства ХХІ сторіччя висунули відповідні вимоги до підготовки майбутніх компетентних фахівців, які вміють осмислювати та аналізувати свою працю, зумовило потребу в пошуку і впровадженні нових сучасних технологій навчання, а це, у свою чергу, – інтерактивних форм навчання на всіх рівнях освіти.