ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДОМІНАНТНО-ПОЗИЦІЙНОМУ ПІДХОДІ

  Тетяна Гельжинська (Полтава, Україна) |    Download article

Формування організаційної компетентності у майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки передбачає розробку відповідної «педагогічної технології». Проведений аналіз літератури показав, що існує багато трактувань даного феномену ( В.І. Андреєв, В.П. Беспалько, О .С. Гребенюк, Г.І. Ібрагімов, М.І. Махмутов, І.Б. Подласий, та ін..).