ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У МЕЖАХ ДОЛЕАНАЛІТИЧНОГО ПІДХОДУ

  Анатолій Страшкевич (Чернівці, Україна)  |    Download article

Професійне самовизначення є важливим кроком на шляху соціальної адаптації для будь-якої людини. Коли постає питання працевлаштування, на передній план виступає необхідність здійснення усвідомленого вибору діяльності на основі якої буде відбуватися повноцінна реалізація здібностей та прагнень особистості. Саме із цією метою забезпечується існування спеціалізованої підтримки осіб у формі професійної орієнтації та професійного консультування. Головною метою професійного консультування є необхідність у відповідь на запит надати допомогу у виборі або зміні професії з урахуванням індивідуальних соціально-психологічних характеристик, схильностей, здібностей та об’єктивних можливостей. [2] Кваліфіковане професійне консультування потребує застосування комплексного підходу. Ірраціональне використання можливостей робітника призводить до утворення бар’єрів на шляху власного розвитку, спаду виробництва, зниженню якості продукції, зростанню професійної захворюваності та травматизму. Долеаналіз, теоретичні основи якого розроблялися угорським психіатром Л.Сонді, здатний нівелювати ймовірність виникнення подібних явищ. І хоча даний напрям не набув широкого розповсюдження на теренах пострадянського простору [6, с.5], оригінальність та унікальне змістове наповнення концепції дозволили залучити багатьох авторитетних дослідників, таких як: В.Джос, А.Тихоміров, М.Вигдорчик, М.Ахтніх, Л.Собчик, А. Смірнов, Ф.Юттнер до поглиблення досліджень ключових елементів теорії Сонді.