ПІДГОТОВКA МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

  Ірина Пічуріна (Запоріжжя, Україна) Валерія Семенова (с. Дунаєвка, Запорізька область, Україна) Оксана Сідельнікова (Мелітополь, Україна) |    Download article

У ХХI столітті в умовах швидкого розвитку народонаселення планети і безперервного зростання промислового багато відхідного виробництва взаємодія людини і природи досягла критичного стану, що зумовило необхідність висунення на перший план проблеми підготовки фахівців зі сформованими ціннісними орієнтаціями в екології, здатних до екологічної освіти, виховання та просвіти різних груп населення .