ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

  О.І. Зінов҆єва ( Ізмаїл, Україна) |    Download article

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективності управлінської діяльності в умовах дошкільного закладу освіти розкривається в роботах відомих сучасних науковців, серед яких Т.Махиня, О.Зайченко, Л.Артемова, К.Крутій, Л.Коробович, Л.Даниленко, Н.Софій, Р.Чумичева та ін.