ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

  Олександр Літаш (Київ, Україна) |    Download article

Як зазначають науковці [4; 5], сучасний студент має більші переваги у виборі форми навчання (денна, вечірня, дистанційна й заочна, екстернат), ніж попередники. Також це стосується і змісту освіти (вибіркові навчальні дисципліни, факультативні заняття, індивідуальний навчальний план і графік навчального процесу тощо). Відкритий доступ до різних джерел інформації, у тому числі до сучасних інформаційних технологій. Урегульована і правова база функціонування системи вищої освіти – прийнято Закон України «Про вищу освіту», в якому чітко визначено права та обов’язки студентів, а також функції студентського самоврядування. Однак шлях до професіоналізму на теренах ВНЗ спирається на підґрунтя адекватної мотивації навчально-професійної діяльності молодої людини, її настанов щодо змісту свого соціального статусу. Відповідно, вивчення проблеми змісту настанов юнацтва щодо образу ідеального студента має прикладне значення для діяльності вищої школи, що і зумовило вибір теми дослідження.