ТРАДИЦІЯ ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ В ПІДСИСТЕМІ «БАТЬКИ - ПІДЛІТОК»

  Альона Галичанська (Чернівці, Україна) |    Download article

Аналіз сутності традицій і звичаїв, їх роль в духовному розвитку суспільства та сім’ї, як першого джерела соціалізації людини, закономірності історичної зміни подаються в роботах А. Алієва, А. Антонова, Ю. Бромлей, Н. Лобачової, В. Плахова, І. Суханова та інших. У фактичному матеріалі автори розкривають закономірності виникнення і розвитку народних традицій, показують спадкоємність, взаємовплив і взаємопроникнення багатьох елементів народних традицій і звичаїв минулих із звичаями, традиціями сучасного суспільства. Загальні проблеми організації сімейного дозвілля визначені в низці фундаментальних наукових досліджень. Це, зокрема, праці, присвячені особливостям виховання дітей у традиційній українській сім’ї (О. Вишневський, А. Даник, В. Постовий, Н. Бабенко); визначенню педагогічного потенціалу українських народних традицій і обрядів у виховному процесі (К. Журба, О. Кузик, Г. Майборода, Т. Мацейків, З. Нігматов, М. Стельмахович); з’ясуванню місця і ролі культурно-просвітницької діяльності у духовному розвитку людини (Ю. Бохонкова, Т. Алєксєєнко, С. Анісімов, І. Барвінок, Л. Бойко, О. Гавеля, Л. Миронова). Окремі аспекти проблематики сімейних традицій розкрито в роботах М. Вдовіної, Н. Данакіна, І. Максимова, П. Павленка, Л. Савінова, М. Фірсова, А. Фодоря, Є. Холостової, Є. Черняк. Б. Попов обґрунтував визначення, що характеризує національні сімейні звичаї і традиції. В. Аргунова виявила, які соціальні аспекти мають традиції, а також які поняття включені в традиції і звичаї сучасної сім'ї різних народів і роблять істотний вплив на характер сімейних відносин, на становлення і розвиток нових елементів в сімейних традиціях.