O`SPIRINLARNING JISMONIY VA AQLIY RIVOJLANISHINING PISIXOLOGIK HUSUSIYATLARI

  Xursanqul Tursunmurodov, Ne’mat Isoyev (Samarqand, O’zbekiston) |    Download article

O`spirinlik davrida o`quvchi yoshlar jismonan baquvvat, aqlan teran, mustaqil mexnat qila oladigan, oliy o`quv yurtlarida o`zini sinab ko`rish imkoniyatiga ega bo`ladi va ma’naviy jihatdan yetuklikka erishadi. Bularning barchasi o`spiringa fuqoro sifatida ishtimoiy jihatdan voyaga yetishi, jismonan rivojlanishi, aniq maqsad sari harakat qilishi, hayotda o`z o`rnini topishi, mustaqil qaror qabul qilishi, va yetuk shaxs sifatida ma’naviy o`sishi, uchun barcha shart sharoitlarni yaratadi. Mazkur davirning yana bir xususiyati mehnat bilan ta’lim faoliyatining bir hil ahamiyat kasb etishidan iboratdir. Mavjud shart-sharoitlar ta’siri ostida o`spirinning aqliy va jismoniy jihatdan o`sishida, o`ziga xos o`zgarishlar yangi hislat va fazilatlar, namoyon bo`ladi.