РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

  Алевтина Антонова (Бахмут, Україна) |    Download article

Естетичне виховання - це цілеспрямований процес формування в особистосі здатності сприймати, відчувати, оцінювати естетичні явища в житті, природі, мистецтві, посильно створювати прекрасне, жити і творити «за законами краси». Специфіка естетичного виховання полягає в тому, що воно, насамперед, спрямоване на розвиток та збагачення емоційно-чуттєвої сфери особистості. Естетична вихованість людини немислима без розвиненого художнього смаку, здатності відчуття і оцінки досконалості або недосконалості, єдності чи протилежності змісту і форми в мистецтві і житті. Важливою ознакою естетичної вихованості є сформоване вміння милуватися красою, досконалими явищами в мистецтві і житті.